PSI ZRYW | zryw.com

Złóż zapytanie

Złóż zapytanie

Ulga PFRON

Obniżaj koszty

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Istnieje możliwość obniżenia należnych wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w przypadku dokonania zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Poligraficzna Spółdzielnia Inwalidów ZRYW jako Zakład Pracy Chronionej oferuje swoim klientom możliwość obniżenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym celu prosimy podczas dokonywania po raz pierwszy zakupu towaru w naszej firmie o poinformowanie zainteresowania ulgą na PFRON. Wszelkie dane z tym związane zostaną przekazane do działu księgowości, a państwo po zakupie otrzymają pismo z informacją o obniżce.